Katodik Koruma Periyodik Kontrolü

Katodik Koruma Ölçümü:Katodik koruma, metal yüzeylerin toprağa veya suya maruz kaldıktan sonra demirli metal yapılara ve borulara aşınmadan tam koruma sağlamak için kullanılan önleyici bir önlemdir.

KATODİK KORUMA ÇEŞİTLERİ

1.Galvaniz Anotlu Katodik Koruma

2.Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma

1.Galvaniz Anotlu Katodik Koruma:Korozyonu önlemek amacıyla; boruların yanına, onlarla temas halinde olan ve daha aktif bir metalin yerleştirildiği koruma yöntemine; galvanik anotlu katodik koruma denir.

2.Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma:Dış akım kaynaklı katodik koruma yönteminde; korunan metal ve anot çifti akım üretir nitelikte olmasa da olur. Koruma için gerekli olan akım uygun bir dış kaynaktan elde edilir. Yavaş çözünürlüğe sahip ve uzun ömürlü olan malzemeler anot malzemesi olarak tercih edilir.

KATODİK KORUMA ÖLÇÜMÜ KONTROL METODLARI

TS EN 13509, TS EN 12954, TS EN 13636, TS EN ISO 13174 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır