Transformatör Periyodik Kontrolü

Transformatör Periyodik Kontrolü:Transformatör ya da kısa adıyla trafo iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir. Genel olarak transformatörler bir elektrik devresinde voltaj veya akımı düşürmek veya yükseltmek için kullanılmaktadır.

TRANSFORMATÖR PERİYODİK KONTROL METOTLARI

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.