Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrolü

Paratoner Tesisatı Kontrolü:Havada bulunan tüm elektrik yükünü (yıldırım) toprağa aktarmaya yarayan araçlara paratoner yani yakalama çubuğu denmektedir. Paratonerler, yüksek enerji akımlarına karşı kalkan olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz yıllık olarak sık sık yağış alan bir bölgede bulunmaktadır. Bu nedenle de mutlaka yıldırımlara karşı binaların korunması şarttır.

PARATONER TESİSATI KONTROL METODLARI

TS EN 62305 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.