Hizmetlerimiz

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri:25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan, aşağıda listelenen ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilir..

*21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.*30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.*16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 – TS EN 62305 standartları

İç tesisat ölçüm ve incelemeleri kapsamında fabrika, üretim tesisi, ofis binaları, hastaneler gibi çok sayıda farklı tipte binanın elektrik tesisatının tüm bileşenleri incelenmektedir.Ölçüm ve incelemeler kapsamında tüm son tüketici noktaları (üretim makineleri, şebeke ve UPS prizleri) ana dağıtım panoları ve tali dağıtım panoları ile sigortalar, termik manyetik şalterler, kaçak akım röleleri ve bunlara bağlı kablo tesisatları incelenmektedir.

Topraklama Ölçümü : Topraklama, elektrik ile çalışan cihazların olası bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınan hayati bir önlemdir. Kaçak elektriğin bir iletkenle toprağa verilmesini sağlayan basit bir sistemdir. İnsan hayatını ve cihazların kullanım ömrünü riske atmamak için elektrik kaçağı riskine karşı topraklama kesinlikle yapılmalıdır. Böylece cihazda oluşabilecek fazla elektrik yükü direnci çok az olan toprak hattı üzerinden toprağa verilecek ve cihaza dokunan kişilerin hayati tehlikesi ortadan kalkmış olacaktır.

Bir binaya genellikle 2 çeşit elektrik kablosu girer. Bunlar; nötr ve faz hattıdır,bu iki kablo elektrik akımının olması ve cihazların çalışabilmesi için gereklidir. Sistemin güvenliğini sağlamak için ise bir üçüncü kablo olan topraklama kablosuna ihtiyaç duyulmaktadır.

1. Koruma Topraklaması:Olası bir tehlike anında insanları ve diğer canlıları dokunma gerilimine karşı korumak için yapılan ek topraklama çeşididir. Elektronik aletlerin elektrik akımı geçen aktif kısımlarının yanında akım geçmeyen ama olası bir kaçak durumunda akımı dokunma yolu ile insana iletme tehlikesi olan dış metal kısımlarının da topraklanmasıdır. Metal çitler, tanklar, yürüyen merdivenler vb. insanların temas etmesi beklenen bütün metal yüzeyler koruma topraklamasına dahildir. Bu yöntem alçak gerilim tesisleri için kullanılabilecek temas gerilimine karşı koruma yöntemlerinden biri; yüksek gerilim tesisleri içinse kullanılabilecek tek yöntemdir.

2. İşletme Topraklaması:İşletmelerde elektrik akım değerinin istenilen değerlerde olması için yapılan topraklama çeşididir. Alçak gerilim şebekelerinde sistem ile toprak arasındaki gerilimin belirli bir değerin üzerine çıkmaması için yapılırken orta ve yüksek gerilim şebekelerinde uygulanan yöntem ülke yönetmeliğine göre değişiklik gösterir. Bu şebekelerde direnç üzerinden veya direkt topraklama yapılabilir.

3. Fonksiyon Topraklaması:Belirgin bir amaca yönelik yapılan topraklama çeşididir. Yıldırıma karşı koruma, raylı sistem topraklaması gibi.

ELEKTRİK TESİSATI VE TOPRAKLAMA TESİSATI PERİYODİK KONTROL METODLARI

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 serisi, TS HD 60364-4 serisi, TS HD 60364-5 Serisi, TS HD 60364-6 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.

Kaçak Akım Koruma Rölesi Fonksiyonellik Testi

Kaçak akım koruma rölesinin görevi, yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılamak ve algılanan kaçak akım değerinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda bağlı bulunduğu devreyi kesmektir. 30mA’da Hayat (İnsan Koruma), 300mA’da da Tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksiyonunu gerçekleştirir.

KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ ÇALIŞMA PRENSİBİ

Kaçak akım rölesi,içinde bulunan toroid içerisinden geçen, devreye giren ve devreden çıkan akımların birbirine eşitliği ilkesi ile ürün koruma gerçekleştirir. Devreye giren ve devreden çıkan akım birbirine eşitse manyetik akı oluşmamaktadır. Devre üzerinde olası bir kaçak akım olması durumunda ise toroid üzerinde akım dengesizliği sonucu fark oluşur. Bu fark kaçak akım rölesi tarafından algılanarak devre üzerindeki enerji çok kısada bir sürede kesilir, böylelikle kaçak akım oluşmasını önlenir.

KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ KONTROL METODLARI

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 serisi, TS HD 60364-4 serisi, TS HD 60364-5 Serisi, TS HD 60364-6 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.

Paratoner Tesisatı Kontrolü

Havada bulunan tüm elektrik yükünü (yıldırım) toprağa aktarmaya yarayan araçlara paratoner yani yakalama çubuğu denmektedir. Paratonerler, yüksek enerji akımlarına karşı kalkan olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz yıllık olarak sık sık yağış alan bir bölgede bulunmaktadır. Bu nedenle de mutlaka yıldırımlara karşı binaların korunması şarttır.

PARATONER TESİSATI KONTROL METODLARI

TS EN 62305 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Harmonik Ölçümü

Gerilim ve akım harmoniklerinin sınır değerleri aşması durumunda ısınmalar, güç kayıpları, düşük güç faktörleri, trafo ve cihazlarda erken yıpranmalar gibi birçok olumsuz etki ortaya çıkmaktadır. Harmoniklere sebebiyet veren güç elektroniği devrelerinin yoğun olarak kullanıldığı tesislerde düzenli olarak enerji izleme ve raporlama çalışmasının yapılması tesisin sağlıklı çalışması ve işletme maliyetlerin takibi açısından büyük önem taşımaktadır.

İşletmenizin harmonik ölçümünü gerçekleştirmekteyiz..

Transformatör Periyodik Kontrolü

Transformatör ya da kısa adıyla trafo iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir. Genel olarak transformatörler bir elektrik devresinde voltaj veya akımı düşürmek veya yükseltmek için kullanılmaktadır.

TRANSFORMATÖR PERİYODİK KONTROL METOTLARI

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

Katodik Koruma Ölçümü

Katodik koruma, metal yüzeylerin toprağa veya suya maruz kaldıktan sonra demirli metal yapılara ve borulara aşınmadan tam koruma sağlamak için kullanılan önleyici bir önlemdir.

KATODİK KORUMA ÇEŞİTLERİ

1.Galvaniz Anotlu Katodik Koruma

2.Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma

1.Galvaniz Anotlu Katodik Koruma

Korozyonu önlemek amacıyla; boruların yanına, onlarla temas halinde olan ve daha aktif bir metalin yerleştirildiği koruma yöntemine; galvanik anotlu katodik koruma denir.

2.Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma

Dış akım kaynaklı katodik koruma yönteminde; korunan metal ve anot çifti akım üretir nitelikte olmasa da olur. Koruma için gerekli olan akım uygun bir dış kaynaktan elde edilir. Yavaş çözünürlüğe sahip ve uzun ömürlü olan malzemeler anot malzemesi olarak tercih edilir.

KATODİK KORUMA ÖLÇÜMÜ KONTROL METODLARI

TS EN 13509, TS EN 12954, TS EN 13636, TS EN ISO 13174 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır

Yangın Algılama Uyarı Sistemleri Periyodik Kontrolü

Otomatik yangın algılama sistemleri, oluşması muhtemel yangınların önceden algılanarak uyarı yapılmasını sağlamak adına kullanılmaktadır. Yangını anında algılayarak gerekli uyarıları anlık olarak yapabilen bu sistemler, yangın tehlikesi bulunan tüm alanlarda kullanılarak yangınların felakete dönüşmesini engelleyici görevini üstlenirler.

YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ EKİPMANLARI

→ Alev ve gaz dedektörleri,

→ Duman dedektörleri,

→ Yangın dedektörleri,

→ Yangın panelleri, sirenler,

→ Isı algılama dedektörleri,

→ Konvansiyonel ısı dedektörü,

→ Adresli sitemler,

→ Karbon monoksit sistemler

→ Kullanıma bağlı özelliklere uygun olarak tasarlanan özel ekipmanlar yer almaktadır.

YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ KONTROL METODLARI

Projede belirtilen kriterlere ve TSE CEN/TS 54-14 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Akümülatör Periyodik Kontrolü

Akümülatör, akü, batarya, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, araçlarda bulunan elektrik enerjisi kaynağıdır.

AKÜMÜLATÖR PERİYODİK KONTROL METOTLARI

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır