Termal Kamera Kontrolleri

Termal Kamera Kontrolleri:Elektrik tesisatlarının uygunluğu kapsamında yapılan ölçümlerden biri de termal kamera ölçümleridir. Termal kamera ile elektrikli ekipmanlar kontrol edilerek aşırı ısınmaların yol açacağı olumsuz etkilerin önceden tespiti yapılmaktadır. Nominal çalışma sıcaklıklarının üzerindeki sıcaklıklar tesislerdeki malzemelerin verimsiz çalışmasına, enerji tüketiminde artışlara, cihazlarda ve tesisatta erken yıpranmalara, daha büyük boyutlu ısınmalarda ise yangınlara sebebiyet vererek can ve mal kayıplarına yol açabilecek kazalara neden olmaktadır. Termal ölçüm hizmeti ile aşırı ısınmadan kaynaklı problemli noktalar tespit edilerek raporlanır.

TERMAL KAMERA İLE TESİSAT KONTROLÜ METODLARI

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 serisi, TS HD 60364-4 serisi, TS HD 60364-5 Serisi, TS HD 60364-6 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.